Από το σχολικό έτος μηδέν [2003-2004], το οποίο ξεκίνησα να εργάζομαι ως καθηγητής, έχω εισπνεύσει τόνους κιμωλίας και αναθυμιάσεων από μαρκαδόρους, στα παρακάτω Φροντιστήρια...
2003 - 2004 ΜΕΘΟΔΟΣ - Γαλάτσι Ευάγγελος Εμμ. Μπουγιούκας
2004 - 2005 ΜΕΘΟΔΟΣ - Γαλάτσι Ευάγγελος Εμμ. Μπουγιούκας
ΠΡΑΞΗ - Αχαρναί Ειρήνη Νικ. Τσουκαλά
2005 - 2006 ΜΕΘΟΔΟΣ - Γαλάτσι Ευάγγελος Εμμ. Μπουγιούκας
ΠΡΑΞΗ - Αχαρναί Ειρήνη Νικ. Τσουκαλά
2006 - 2007 ΜΕΘΟΔΟΣ - Γαλάτσι Ευάγγελος Εμμ. Μπουγιούκας
ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
2007 - 2008 ΜΕΘΟΔΟΣ - Γαλάτσι Ευάγγελος Εμμ. Μπουγιούκας
ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
2008 - 2009 ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
ΝΕΟ - Μεταμόρφωση Γ.Φαραντάτος & Β.Κολοκυθά
2009 - 2010 ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
ΝΟΗΣΗ - Μαρούσι Π.Μανούρης, Γ.Πρέσβης, Ε.Χαράτσης
ΣΥΝΟΛΟ - Ν.Ιωνία Ν.Δακούτρος & Π.Δρούτσας
2010 - 2011 ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
ΝΟΗΣΗ - Μαρούσι Π.Μανούρης, Γ.Πρέσβης, Ε.Χαράτσης
2011 - 2012 ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
ΝΟΗΣΗ - Μαρούσι Π.Μανούρης, Γ.Πρέσβης, Ε.Χαράτσης
2012 - 2013 ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
ΝΟΗΣΗ - Μαρούσι Π.Μανούρης, Γ.Πρέσβης, Ε.Χαράτσης
ΠΡΟΤΑΣΗ - Λαμπρινή Δ.Σπανός
2013 - 2014 ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
NEO - Αγ.Ανάργυροι Σπ.Αργύρης
ΝΟΗΣΗ - Μαρούσι Π.Μανούρης, Γ.Πρέσβης, Ε.Χαράτσης
2014 - 2015 ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
NEO - Αγ.Ανάργυροι Σπ.Αργύρης
NEO - Ν.Φιλαδέλφεια Ν.Κωνσταντίνου, Δ.Κεραμάρης
2015 - 2016 ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
NEO - Αγ.Ανάργυροι Σπ.Αργύρης
NEO - Ν.Φιλαδέλφεια Ν.Κωνσταντίνου, Δ.Κεραμάρης
2016 - 2017 NEO - Ν.Φιλαδέλφεια Ν.Κωνσταντίνου, Δ.Κεραμάρης
ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
2017 - 2018 NEO - Ν.Φιλαδέλφεια Ν.Κωνσταντίνου, Δ.Κεραμάρης
ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
NEO - Αγ.Ανάργυροι Σπ.Αργύρης
2018 - 2019 NEO - Ν.Φιλαδέλφεια Ν.Κωνσταντίνου, Δ.Κεραμάρης
ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
NEO - Αγ.Ανάργυροι Σπ.Αργύρης
2019 - 2020 NEO - Ν.Φιλαδέλφεια Ν.Κωνσταντίνου, Δ.Κεραμάρης
ΝΕΟ - Αχαρναί Ν.Λεβέντης & Χ.Φίλιος
2020 - 2021 NEO - Ν.Φιλαδέλφεια Ν.Κωνσταντίνου, Δ.Κεραμάρης
2021 - 2022 NEO - Ν.Φιλαδέλφεια Ν.Κωνσταντίνου, Δ.Κεραμάρης
NEO - Αγ.Ανάργυροι Σπ.Αργύρης