Τα αρχεία PDF δεν εμφανίζονται πάντα αξιόπιστα, μέσω των browsers. Είναι προτιμότερο να τα αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας και να τα ανοίγετε αυτόνομα. Όπου είναι δυνατόν, περιλαμβάνονται και τα πρωτότυπα αρχεία WORD, ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε επεξεργασία επιθυμεί κανείς. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος να μην εμφανίζονται σωστά όλοι οι χαρακτήρες, εξαιτίας κάποιων γραμματοσειρών, αλλά έλεος! μη τα θέλετε κι όλα δικά σας! :-)
WORD PDF LINK
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Περιγραφική Στατιστική
ΘΕΩΡΙΑ - Ορισμοί, Τύποι & Παραδείγματα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - Θέματα Στατιστικής [2000 - 2013]
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Βιντεο-παρουσιάσεις
ΜΕΡΟΣ 1 ΜΕΡΟΣ 2 ΜΕΡΟΣ 3 ΜΕΡΟΣ 4
Πίνακες Συχνοτήτων Κλάσεις Μέτρα Θέσης Μέτρα Διασποράς
Μπορείτε, επίσης, να κατεβάσετε τα αντίστοιχα, πρωτότυπα αρχεία δωρεάν, αλλά όχι... τσάμπα!
PPS (14.7 Mb)
RAR (7.5 Mb)
PPS (14.6 Mb)
RAR (8.2 Mb)
PPS (18.2 Mb)
RAR (9.8 Mb)
PPS (17 Mb)
RAR (9.7 Mb)
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Φύλλα Εργασίας / Επανάληψης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01 - Πίνακας Συχνοτήτων Διακριτής Μεταβλητής
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 02 - Πίνακας Συχνοτήτων Συνεχούς Μεταβλητής
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03 - Μέτρα Θέσης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 04 - Μέτρα Διασποράς
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Όριο & Συνέχεια Συνάρτησης
ΘΕΩΡΙΑ - Ορισμοί, Τύποι & Μεθοδολογία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - Θέματα Ορίων & Συνέχειας [2000 - 2013]
 
ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ - Βιντεο-παρουσιάσεις
ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΜΟΡΦΗ
με Σχήμα Horner
ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΜΟΡΦΗ
με Συζυγείς Παραστάσεις
 
 
Ένας πολύ γλυκούλης
συνάδερφος.
O πολύ γλυκούλης
συνάδερφος ξαναχτυπά.
 
 
ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ - Φύλλα Εργασίας / Επανάληψης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 05 - Όριο Συνάρτησης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 06 - Συνέχεια Συνάρτησης
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Διαφορικός Λογισμός
ΘΕΩΡΙΑ - Ορισμοί & Τύποι
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - Θέματα Διαφορικού Λογισμού [2000 - 2013]
 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ - Φύλλα Εργασίας / Επανάληψης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 07 - Πεδίο Ορισμού Συνάρτησης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 08 - Συνάρτηση Παραγωγίσιμη & Βασικές Παράγωγοι
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 09 - Κανόνες Παραγώγισης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 - Μονοτονία & Ακρότατα Συνάρτησης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 - Παράγουσα Συνάρτηση & Ανώτερες Παράγωγοι
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 - Προβλήματα
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Ολοκληρωτικός Λογισμός
ΘΕΩΡΙΑ - Ορισμοί, Τύποι & Παραδείγματα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - Θέματα Ολοκληρωτικού Λογισμού [2000 - 2013]
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ - Φύλλα Εργασίας / Επανάληψης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 - Ορισμένο Ολοκλήρωμα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 - Εμβαδά
 
ΔΙΑΦΟΡΑ / ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΩΡΙΑ - Άπαντα [Ερωτήσεις - Απαντήσεις]
 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
από τον Ο.Ε.Φ.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
[ Φροντιστήρια ΚΕΛΑΦΑΣ ]
[ Ουδεμία σχέση συμφέροντος ή άλλη με συνδέει με τα Φροντιστήρια ΚΕΛΑΦΑΣ. Τα ανακάλυψα τυχαία αναζητώντας παλαιότερα θέματα. Θεωρώ ότι έχουν μία από τις πληρέστερες και πιο οργανωμένες βάσεις δεδομένων, τιμώντας εξίσου όλους τους διαγωνιζόμενους. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους, οι οποίοι σαν αποχαιρετίσουν τους υποψηφίους των ημερήσιων Λυκείων κάνουν ταμείο και γράφουν τα υπόλοιπα παιδιά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. ]