Τα αρχεία PDF δεν εμφανίζονται πάντα αξιόπιστα, μέσω των browsers. Είναι προτιμότερο να τα αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας και να τα ανοίγετε αυτόνομα. Όπου είναι δυνατόν, περιλαμβάνονται και τα πρωτότυπα αρχεία WORD, ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε επεξεργασία επιθυμεί κανείς. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος να μην εμφανίζονται σωστά όλοι οι χαρακτήρες, εξαιτίας κάποιων γραμματοσειρών, αλλά έλεος! μη τα θέλετε κι όλα δικά σας! :-)
WORD PDF LINK
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - Κεφάλαιο 6
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Δεν είναι λίγες οι ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων - ειδικά εκείνες του 4ου θέματος - των οποίων οι απαιτήσεις καλύπτουν περισσότερα του ενός κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση, τηρήθηκε ο παρακάτω κανόνας: οι ασκήσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν στο πλέον προχωρημένο κεφάλαιο - με άλλα λόγια, στο τελευταίο από τα γνωστικώς απαιτούμενα. Επειδή, όμως, η όλη διαδικασία διαχωρισμού και καταγραφής ήταν αρκούντως μπελαλίδικη, πιθανότατα να έχουν γίνει σφάλματα και παρερμηνείες. Κάθε παρατήρηση και διόρθωση περισσότερο κι από ευπρόσδεκτες.