Συμβαίνει συχνά, αντιμαχόμενος την ανία ή την απραξία ενός θρανίου ή πάλι πάνω στην προθέρμανση μιας δημιουργίας, να γεννιούνται μικρά σκαριφήματα, τα οποία καταφέρνουν να μου προσφέρουν μεγαλύτερη απόλαυση απ' ότι ο τελικός μου στόχος. Η καλλιτεχνική τους αξία αμφίβολη, η τρυφερότητά μου γι' αυτά όμως αναμφισβήτητη ...