Τεχνηλασία
Συλλαβίζοντας μια μικρή
ιστορία της Τέχνης
Κομικ-Ο-Τραζίκ
Καμία σχέση με
τον Τραγικομίξ